Aksaray Üniversitesi
Personel Daire Başkanlığı
Misyon & Vizyon

Misyon

    Araştıran, teknolojiyi takip eden, tartışabilen, iletişim kurabilen , kendine güvenen, sorumluluk sahibi, katılımcı, üretken ve yaratıcı, toplumla ve kendisiyle barışık çalışanları ile hizmet üreten bir birim olarak, mevzuatla öngörülen görevlerini en doğru şekilde ve zamanında yaparak, üniversite personelinin tam bir iş güvencesi içerisinde kaygı ve endişeden uzak, yüksek moral ve motivasyonla çalışmalarını sağlamaktır. 

 

Vizyon

    Ülkemiz ve insanlığın geleceği için üstün nitelikli bireyler yetiştirmeyi görev edinen Üniversitemizin yeterli donanım ve insan kaynakları ile çağdaş yönetim anlayışının gerekleri doğrultusunda yapılandırılması kapsamında; personelinin çağın teknolojik araç ve gereçlerini kullanma ve kendilerini yetiştirmelerinin yanı sıra her türlü bilgiyle donanmalarını temin ederek niteliklerini en yüksek seviyelere çıkarırken, onlara sağladığı modern çalışma ortamları ve sosyal imkanlarla da tüm mensuplarının mensubu olmakla övünç duyacakları, insan faktörünü esas alan bir kurumsallaşmaya katkıda bulunmaktır.