Aksaray Üniversitesi
Personel Daire Başkanlığı
Akademik Personel Şube Müdürlüğü


         Akademik Personel Şube Müdürlüğü İş ve İşlemleri

Her yıl için Yükseköğretim Kurulu’ndan üniversitemize ait akademik personel kadrosunun kullanım iznini almak,

 

Kullanım izni alınmış akademik kadrolara açıktan ve naklen atama işlemleri,

 

Her üç ayda bir Maliye Bakanlığı ve Başbakanlığa personel kadrolarının bildirilmesi, Her ay Yükseköğretim Kurulu'na dolu boş kadro durumları ile, ayrılan-başlayan ve

 

unvan değişikliği yapan Akademik Personel ile ilgili formların gönderilmesi,

 

Her ay personel hareketleri onay işlemleri, Lisansüstü Eğitim değerlendirilmesi ve görev süresi yenileme işlemleri,

 

2547 Sayılı Yasanın 39. ve 35. maddesine göre yurt içi ve yurt dışı görevlendirilme işlemleri,

 

2547 Sayılı Yasanın 33. ve 39. maddeleri uyarınca çeşitli ülkelerde lisansüstü eğitim yapmak üzere görevlendirilen Araştırma Görevlilerinin görevlendirme, pasaport ve askerlik tehir işlemleri,

 

Üst öğrenimi bitiren Akademik personelin intibak işlemleri, Tüm Akademik personele ait özlük dosyalarını tanzimi, Ayrılan personelin emeklilik ve ilişik kesme işlemleri, Sözleşmeli ve Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personel İstihdamı, Kadro iptal, ihdas ve değişiklik işlemlerini yapılması,

 

Nakil gelen akademik personele özlük dosyası düzenlenmesi, Nakil giden akademik personelin özlük dosyasının gönderilmesi,

 

Disiplin cezası alan akademik personelin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına ve Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığına bildirilmesi,

 

Akademik personelin hizmet belgesinin hazırlanması, Akademik personelin kimlik kartı başvurularının alınması.