Aksaray Üniversitesi
Personel Daire Başkanlığı
İdari Personel Şube Müdürlüğü


          İdari Personel Şube Müdürlüğü İş ve İşlemleri

ÖSYM tarafından yapılan Devlet Memurları Sınavı Sonucunda Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince Üniversitemize yerleştirilen personelin atama işlemleri,

 

Üniversitemize naklen ve açıktan atanan personelin bilgilerinin her ay Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığına bildirilmesi,

 

Üniversitemiz idari kadrolarının takibi ile ilgili dolu-boş durumları sayılarını kapsayan cetveller üç aylık olarak Devlet Personel Başkanlığı ile Maliye Bakanlığı’na gönderilmesi,

 

Kadro iptal, ihdas ve değişiklik işlemleri,

 

Tüm İdari personelimizin aylık derece yükselmesi, kademe ve kıdem ilerlemesi işlemleri,

 

Üniversitemiz tüm İdari personelinin sigorta, bağ-kur ve askerlik hizmetlerini değerlendirme işlemleri,

 

Üniversite içi ve kurumlar arası personel nakil işlemleri ile kurum içindeki unvan değişiklikleri ve nakil işlemleri,

 

Üst öğrenimi bitiren İdari Personelin intibak işlemleri, Tüm İdari Personele ait özlük dosyalarının tanzimi,

 

Ayrılan personelin emeklilik ve ilişik kesme işlemleri,

 

Başkanlığımız giyecek yardımı alacak personelin isim listelerinin hazırlanıp gerekli ödemelerin nakdi olarak yapılmasının sağlanması,

 

Başkanlığımız Personelinin yurtiçi ve yurtdışı geçici ve sürekli görev yolluklarının tahakkuk işlemlerinin yapılması,

 

Emekliye ayrılan personelimize Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenip, mevzuatı gereği Kuruma ödenmek üzere Üniversitemize fatura edilen emekli ikramiyesi, ölüm yardımı ve makam-temsil-görev tazminatı faturalarının ödenmesi işlemlerin yapılması,

 

Üniversitemiz bütçesindeki sosyal güvenlik primi ödeneklerine göre ek karşılık prim tahakkuk cetvelinin düzenlenerek Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilmesi ve ödemesinin yapılması,

 

Nakil gelen idari personele özlük dosyası düzenlenmesi, Nakil giden idari personelin özlük dosyasının gönderilmesi,

 

Disiplin cezası alan İdari personelin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına ve Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığına bildirilmesi,

 

İdari personelin hizmet belgesinin hazırlanması,

 

Görevde yükselme sınavı eğitim işlemlerinin düzenlenmesi,

İdari personelin kimlik başvurularının alınması, Başkanlığımız Faaliyet Raporunun hazırlanması, Başkanlığımız Stratejik Planının hazırlanması,

 

Başkanlığımız İç kontrol eylem planı hazırlık işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

 

Altı ayda bir başkanlığımızın brifing raporunun hazırlanması,

 

Başkanlığımız kalite çalışmalarına ilişkin işlemlerin yürütülmesi,

 

Başkanlığımız web sitesi işlemlerinin yürütülmesi.