Aksaray Üniversitesi
Personel Daire Başkanlığı
Mevzuatlar

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu

124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu

3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

78 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

1416 Sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun

4046 Sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun

19573 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

90748 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik

10155 Sayılı Yurtiçinde ve Yurtdışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik

28947 Sayılı Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uyg. Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

24672 Sayılı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği

848029 Sayılı Kadro İhdası, Serbest Bırakma ve Kadro Değişikliği ile Kadroların Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

4857 Sayılı İş Kanunu

20023975 Sayılı Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik

5682 Sayılı Pasaport Kanunu

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

6245 Sayılı Harcırah Kanunu

836061 Sayılı Aday Memurların Yetiştirilmesine İlişkin Genel Yönetmelik