Aksaray Üniversitesi
Personel Daire Başkanlığı
Hizmet İçi Eğitim

Üniversitemizde görev yapan idari personelin bilgi ve verimliliğini artırmak amacıyla 2019 yılı Hizmet İçi Eğitim Programı kapsamında Şube Müdürü Gülten BAL, Mali Hizmetler Uzmanı Naciye AYDEMİR, Şube Müdürü Saniye ÖZBAY tarafından "Standart Dosya Planı ve Arşiv Hizmetleri", "Taşınır Mal Yönetmeliği", "Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" konularında  eğitim verildi.