Hakkımızda

  TANITIM KURULUŞ VE GÖREVLERİ 

        17.03.2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 5467 sayılı kanun ile kurulan Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı, 2547 sayılı Kanunun 51. ve 124. sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatlanması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin 29.maddesiyle öngörülen görevlerini yerine getirmektedir.

       Bu Görevler ;

       a)      Üniversitenin insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalar yapmak, personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili önerilerde bulunmak,

       b)      Üniversite personelinin atama, özlük ve emeklilik işleriyle ilgili işlemleri yapmak,

       c)      İdari personelin hizmet içi eğitimi programlarını düzenlemek ve uygulamak,

       d)      Verilecek benzeri görevleri yapmak.

        Personel Daire Başkanlığı halen Akademik ve İdari Personel Şube Müdürlükleriyle Aksaray Merkez Kampüste bulunan Rektörlük binasının 2. katında hizmet vermektedir.