Aksaray Üniversitesi
Personel Daire Başkanlığı
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI SÖZLÜ SINAV DUYURUSU

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 17’nci maddesinin 1’inci fıkrasına göre yapılacak olan Sözlü Sınava Katılmaya Hak Kazanan Adaylar ile Sözlü Sınava Katılmaya Hak Kazanamayanların (ilanda belirtilen şartları sağlamayan, eksik belge veren ve belgelerini belirtilen sürede teslim etmeyenler) Listeleri aşağıda yer almaktadır.

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların isimlerinin karşısında belirtilen gün ve saatte geçerli kimlik belgeleriyle birlikte sınavın yapılacağı yerde hazır bulunmaları gerekmektedir.

Belirtilen tarihlerde sözlü sınava katılmayan adaylar haklarını kaybetmiş sayılacaklardır.

Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Duyurulur.